piano life saver-klimatanläggning för piano och flygel

klimatanläggning för piano och flygel

piano life saver

pianostämmare piano life saver

typisk luftfuktighet i februari; 19,7 % rH, att jämföra med typisk augustifuktighet runt 60 %  rH

 

Det bästa för våra instrument är när luftfuktigheten är mellan 40 och 60  %  rH, men samtidigt så jämn som möjligt. De stora variationer vi har här i vårt land utsätter våra instrument för påfrestningar då träet krymper och sväller. Pianots tonhöjd blir generellt lägre på vintern och högre på sensommaren, men det rör sej olika mycket  i dom olika registren och pianot blir alltså ostämt inbördes. Har du problem med att ditt piano eller flygel inte håller stämningen så kan det bl a  bero på variationerna i luftfuktighet över året. Lösningen för att hålla konstant luftfuktighet i ditt instrument är piano life saver klimatanläggning. Se länken för utförlig information om systemet på deras hemsida. Jag monterar anläggningen i ditt piano eller i din flygel.

Pris för piano life saver, monterat och klart inkl moms

Piano 8 500 kr.

Flygel upp till 170 cm 9 500 kr.

Flygel över 170 cm  10 500 kr.