piano life saver-klimatanläggning för piano och flygel

klimatanläggning för piano och flygel

piano life saver

pianostämmare piano life saver

typisk luftfuktighet i februari; 19,7 % rH, att jämföra med typisk augustifuktighet runt 60 %  rH

 

Nu har vi höstfukten här med värden på ca 60 % rH. Det bästa för våra instrument är när luftfuktigheten är mellan 40 och 60  %  rH men samtidigt så jämn som möjligt. De stora variationer vi har här i vårt land utsätter våra instrument för påfrestningar då träet krymper och sväller. Pianots tonhöjd blir generellt lägre på vintern och högre på sensommaren, men det rör sej olika mycket  i dom olika registren och pianot blir alltså ostämt inbördes.  Har du problem med att ditt piano eller flygel inte håller stämningen så kan det bl a  bero på variationerna i luftfuktighet över året. Lösningen för att hålla konstant luftfuktighet i ditt instrument är pianolifesaver klimatanläggning. Se länken för utförlig information om systemet på deras hemsida. Jag monterar anläggningen i ditt piano eller i din flygel.

pris för piano life saver, monterat och klart inkl moms

Piano, en fuktare och en torkare, 6 000 kr.

Flygel ca 150-170 cm, en fuktare och en torkare, 6 300 kr.

Flygel ca 170-200 cm, en fuktare och två torkare, 7 000 kr.

Flygel ca 220cm eller längre, två fuktare och tre torkare, 8 100 kr.