om

Anders Ekholm

Utbildad på Kgl Musikhögskolan i Stockholm

Installerar silentsystem från adsilent

Medlem i Sveriges Pianostämmare- och Teknikerförening, SPTF

Stämmare på Steinway Piano Gallery

Innehar F-skattsedel – Musikspecialisten Anders Ekholm